Długowieczność

Ostatnia modyfikacja dnia 1 października, 2021

Długowieczność (z ang. longevity) to cecha funkcjonalna u zwierząt gospodarskich określająca długość użytkowania zwierzęcia w stadzie. Jej doskonalenie odbywa się przez selekcję bezpośrednią lub pośrednią na takie cechy jak płodność czy zdrowotność. U bydła mlecznego istnieją różne sposoby definiowania długowieczności, rozróżnia się długowieczność produkcyjną i długowieczność funkcjonalną. © Tomasz Strabel