Długowieczność funkcjonalna

Ostatnia modyfikacja dnia 1 października, 2021

Długowieczność  funkcjonalna (z ang. functional longevity) to rodzaj długowieczności, definiowany jako zdolność do uniknięcia brakowania z powodów innych niż niska produkcja, w odróżnieniu od długowieczności produkcyjnej, która nie bierze pod uwagę powodów brakowania. Selekcja na tę cechę pozwala prowadzić ją niezależnie od selekcji na cechy produkcyjne. © Tomasz Strabel