Selekcja masowa

Ostatnia modyfikacja dnia 28 września, 2021

Selekcja masowa (z ang. mass selection) to najprostszy sposób selekcji, mamy z nią do czynienia gdy decyzja selekcyjna podejmowana jest na podstawie fenotypu czyli wyglądu lub użytkowości zwierzęcia. Jest prosta przez to tania w zastosowaniu ale jej skuteczność jest ograniczona przez odziedziczalność cechy. Gdy ta jest niska to dokładność oceny takiego osobnika (równa pierwiastkowi z odziedziczalności cechy) również będzie niska. Drugim ograniczeniem jest brak możliwości zastosowania u osobników obojga płci dla cech obserwowanych tylko u jednej – np. wydajność mleka nie może być obserwowana u buhajów. Praktycznie nie da się jej zastosować do takich cech jak długowieczność czy mierzonych poubojowo. Przykładem zastosowania może być decyzja hodowcy nt. przydatności krowy oparta na jej ocenie typu i budowy – dla cech takich jak budowa nóg będzie to decyzja bardzo nietrafiona. Alternatywą do selekcji masowej jest selekcja na bazie wartości hodowlanej. © Tomasz Strabel