Selekcja rodzinowa

Selekcja rodzinowa (z ang. family selection) to wybór całych rodzin na podstawie ich średniej wartości fenotypu. Taka selekcja może przynosić lepsze efekty aniżeli selekcja masowa gdy odziedziczalność cechy jest niska. Nie jest jednak tak efektywna jak selekcja na bazie wartości hodowlanych. © Tomasz Strabel

Synonimy:
family selection