Selekcja par

Ostatnia modyfikacja dnia 24 czerwca, 2021

Selekcja par (z ang. mate selection) to jednoczesna selekcja i dobór osobników. W typowym scenariuszu hodowca najpierw wybiera interesujące go buhaje a potem dokonuje doboru. Przy mate selection jednoczesne kojarzenie i selekcja osobników następuję na podstawie analizy wszystkich możliwych par dostępnych samców i samic. Ze względu na konieczność wykonania wielu obliczeń takie podejście wymaga skomplikowanych obliczeń. Mate selection realizuje się na drodze trzech kroków:

  1. Budowa funkcji opisującej zysk.
  2. Obliczenie wartości funkcji dla każdego zestawu par.
  3. Wybór najlepszego zestawu.

Zysk oblicza się przewidując takie parametry jak wartość potomstwa (wartość hodowlana) czy wielkość depresji inbredowej oraz koszty uzyskania potomstwa (np. cena nasienia czy transferu zarodków). Odpowiednia realizacja podejścia umożliwia:

  • optymalne wykorzystanie dostępnych zwierząt,
  • możliwość kontrolowania inbredu w dłuższej perspektywie czasu,
  • możliwość uwzględnienia dużej liczby cech,
  • jednoczesne kojarzenie całego stada.

© Tomasz Strabel