Selekcja pośrednia

Selekcja ukierunkowania na poprawę określonej cechy realizowana na podstawie obserwacji cech skorelowanych. Przykładem może być selekcja bydła mlecznego w kierunku poprawy zdrowotności wymion na bazie obserwacji liczby komórek somatycznych. Skuteczność selekcji pośredniej zależy między innymi od siły korelacji genetycznej między cechami. Jeśli wynosi ona 50% to skuteczność selekcji pośredniej jest o połowę niższa od selekcji bezpośredniej. © Tomasz Strabel