Indeks życzeniowy

Indeks życzeniowy (z ang. desired gain index) to indeks selekcyjny w którym do wyrażenia łącznej wartości hodowlanej zwierzęcia dla wielu cech znaczenie każdej z nich (waga) wynika z tego jaki postęp dla poszczególnych cech jest uznawany za pożądany. W takim indeksie znaczenie ekonomiczne postępu dla każdej z cech nie ma kluczowego znaczenia. Przykładem takiego indeksu jest indeks PF dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i TPI dla rasy holsztyńskiej w Stanach Zjednoczonych. © Tomasz Strabel