Selekcja dwustopniowa

Selekcja dwustopniowa (z ang. two-stage selection) ma zastosowanie gdy gromadzenie informacji na temat cech jest trudne i przebiega dłuższym czasie. W takiej sytuacji w I etapie selekcjonuje się na podstawie informacji szybciej dostępnej, tj. we wczesnym okresie życia zwierzęcia aby w II etapie przeprowadzić ją ponownie w wykorzystaniem szerszego zakresu, np. dodatkowych cech.

Przykładem mogą być cechy przyrostów zwykle rzadko oceniane u bydła mlecznego. Mogą okazać się istotne gdy koncentrujemy się na użytkowości mięsnej cieląt, co ma miejsce przy nadmiarze samic i stosowaniu sortowanego nasienia. Cechy te łatwo ocenić przyżyciowo już we wczesnym etapie życia zwierzęcia, co pozwala na przeprowadzenie I etapu selekcji, w tym przypadku selekcji masowej. Po ograniczonym użyciu do rozrodu takiego samca można przeprowadzić drugi etap selekcji gdy znana jest już użytkowość córek takiego buhaja. © Tomasz Strabel