Użytkowość

Wysoka wydajność mleka czy piękna budowa wymienia to użytkowość, czyli obserwowana wartość ważnej dla hodowcy cechy, mierzona u pojedynczego osobnika. Zebrane wyniki użytkowości to obserwacje. Wartość każdej cechy zależy zarówno od czynników genetycznych, jak i środowiskowych. Oba czynniki wpływają na kluczowe dla ekonomiki cechy, takie jak produkcyjność, zdrowotność czy cechy związane z rozrodem. Hodowcy doskonale zdają sobie z tego sprawę i stosują coraz nowszą wiedzę z zakresu żywienia. Czynnik genetyczny wydaje się być w Polsce jednym z najbardziej niedocenianych, a przecież to także przez geny, utrzymywane w tym samym stadzie krowy różnią się od siebie i stada różnią się między sobą. © Tomasz Strabel