Interakcja genotyp-środowisko

Ostatnia modyfikacja dnia 27 stycznia, 2022

Współdziałanie czynników genetycznych i środowiskowych w taki sposób, że wielkość wpływ jednego z nich np. genotypu na użytkowość zależy od drugiego z nich, np. poziomu środowiska. Dla przykładu, zwierzęta o wyższej wartości hodowlanej skuteczniej zareagują na suplementację paszą treściwą w stadach o wyższej produkcyjności aniżeli w tych o niższej produkcyjności. Na ogół przy lepszym środowisku korzystniejsze geny mogą się łatwiej wykazać swoją wyższością. W drugą stronę, można sobie wyobrazić skrajną teoretyczną sytuację, w której krowy mleczne przestajemy poić, w skutek czego z czasem przestają one produkować mleko. Skrajnie złe środowisko wyeliminuje jakiekolwiek różnice między osobnikami.