Efekt matczyny

Ostatnia modyfikacja dnia 22 kwietnia, 2021

Efekt matczyny (z ang. maternal effect) to efekt genów matki przekładający się na użytkowość potomstwa, wynikający np. z jej mleczności. W celu uzyskania jak najlepszych efektów użytkowych często doskonali się rasy lub linie w kierunku cech matczynych, populacje takie wykorzystuje się następnie do krzyżowania.

Przykładem cechy, która podlega wpływom efektów matczynych jest przebieg porodu. To czy poród jest łatwy czy trudny może wynikać z czynników genetycznych zarówno samego rodzącego się potomka (efekt bezpośredni jego genów) jak i rodzącej samicy – matki (efekt matczyny).

U trzody chlewnej efekty matczyne wiążą się możliwością samicy do odchowania dużej liczby zdrowego potomstwa. Mogą one wynikać zarówno z samych efektów matczynych jak i heterozji matczynej. © Tomasz Strabel