Heterozja matczyna

Ostatnia modyfikacja dnia 23 kwietnia, 2024

Heterozja matczyna (z ang. maternal heterosis) występuje gdy samice będące miaszańcami wykazują szczególne predyspozycje w zakresie cech matczynych tj. związanych z odchowywaniem potomstwa. Predyspozycje te wynikają ze zjawiska heterozji, która może wpływać korzystnie np. na mleczność samic. Heterozja matczyna jest powszechnie wykorzystywana w hodowli trzody, bydła mięsnego i drobiu, w tym celu stosuje się różne strategie krzyżowania. © Tomasz Strabel

Synonimy:
heterozja mateczna