Indeks selekcyjny

Ostatnia modyfikacja dnia 22 września, 2023

Indeks selekcyjny (z ang. selection index) to metoda łączenia różnych źródeł informacji w jedną wartość zgodnie z teorią indeksu selekcyjnego.

Ogólne równanie indeksu selekcyjnego można przedstawić następująco:

I = b1*X1 + b1*X1 + … + bn*Xn

Łączeniu mogą podlegać zarówno wartości fenotypowe (użytkowość) jak i wartości hodowlane. W każdym przypadku I to uzyskiwana wartość hodowlana osobnika. W przypadku łączenia informacji o użytkowości jednej cechy od krewnych ocenianego osobnika uzyskujemy jego wartość hodowlaną dla danej cechy. Przykład: łączenie informacji o wydajności białka wielu córek (X1) i sióstr (X2) w celu obliczenia wartości hodowlanej buhaja mlecznego – w tym przypadku X to użytkowość, a obliczone I to wartość hodowlana buhaja dla wydajności białka.

W przypadku łączenia oszacowanych wcześniej wartości hodowlanych dla wielu cech (X1, X2, … Xn) w jeden indeks uzyskujemy łączną wartość hodowlaną osobnika dla wielu cech. W tym przypadku X to wartość hodowlana uwzględnionej w indeksie cechy. Takie podejście pozwala na selekcję na wiele cech. Przykładem takiego indeksu może być Indeks Ekonomiczny stosowany do selekcji rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.

Obliczanie wag indeksu (b1 , b2, …, bn ) uwzględnia m.in. powiązania między łączonymi informacjami oraz poziom ich zmienności. W przypadku indeksów ekonomicznych dodatkowo uwzględnia się ekonomiczne znaczenie cech. Alternatywą do indeksów ekonomicznych są tzw. indeksy życzeniowe. © Tomasz Strabel