Selekcja wielocechowa

Selekcja wielocechowa (z ang. multiple trait selection) ma miejsce gdy doskonaleniu podlega więcej niż jedna cecha. Może być ona realizowana w jednym kroku wtedy konieczne jest wyrażenie łącznej wartości hodowlanej dla wielu cech. Można to zrealizować z wykorzystaniem metody indeksu selekcyjnego. Alternatywą jest stosowanie selekcji następczej. © Tomasz Strabel