Selekcja wielocechowa

Ostatnia modyfikacja dnia 11 lipca, 2023

Selekcja wielocechowa (z ang. multiple trait selection) ma miejsce gdy doskonaleniu podlega więcej niż jedna cecha. Może być ona realizowana w jednym kroku wtedy konieczne jest wyrażenie łącznej wartości hodowlanej dla wielu cech. Można to zrealizować z wykorzystaniem metody indeksu selekcyjnego. Alternatywą jest stosowanie metody niezależnych poziomów brakowania. Selekcję wielocechową można też realizować w formie selekcji następczej. © Tomasz Strabel