Indeks ekonomiczny

Ostatnia modyfikacja dnia 18 kwietnia, 2023

Indeks ekonomiczny (z ang. economic index) to przykład indeksu selekcyjnego, w którym do wyrażenia łącznej wartości hodowlanej zwierzęcia dla wielu cech znaczenie każdej z nich (waga) wynika z uwarunkowań ekonomicznych, w których użytkowana jest dana populacja zwierząt. Ponieważ wagi ekonomiczne określają zmianę zysku z tytułu poprawy cechy o jedną jednostkę zatem cały indeks jest wyrażany w jednostkach monetarnych. Doskonalenie genetyczne oparte na indeksie ekonomicznym prowadzi do maksymalizacji zysków z hodowli. Indeks ekonomiczny pełni zwykle rolę celu hodowlanego. W Polsce indeks ekonomiczny (o nazwie Indeks Ekonomiczny) dla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej opracowano w Centrum Genetycznym PFHBiPM.

© Tomasz Strabel