Imputacja

Ostatnia modyfikacja dnia 17 października, 2022

Imputacja (z ang. imputation) to proces oparty na analizie genotypu zwierzęcia uzyskanego przy pomocy mikromacierzy o niższej gęstości prowadzący do odtworzenia prawdopodobnego genotypu zwierzęcia, jaki można by uzyskać przy pomocy mikromacierzy o większej gęstości. Choć imputacja jest obarczona błędami jest ona powszechnie stosowana ponieważ prowadzi do bardzo zbliżonych genomowych ocen wartości hodowlanych do tych które by uzyskano na bazie genotypowania z zastosowaniem mikromacierzy o większej gęstości. Dzięki stosowaniu mikromacierzy o mniejszej liczbie SNP doszło do upowszechnienia technologii ponieważ jej koszt znacząco się obniżył. © Tomasz Strabel