Mikromacierz

Zaawansowane technologicznie narzędzie służące do genotypowania zwierząt. Pozwala ono na określenie genotypu w wielu miejscach genomu zwierzęcia, tzw. polimorfizmów podstawień jednonukleotydowych (Single Nucleotyde Polymorphisms). W zależności od liczby badanych miejsc genomu wyróżnia się umownie trzy grupy mikromacierzy: a) o niskiej gęstości (do 9000) – tzw. low density b) o standardowej gęstości (ok 50 000) c) o wysokiej gęstości (powyżej 70 000, nawet do 777 000). Wyniki genotypowania mikromacierzami, dzięki ich niskiej cenie i szerokiemu wykorzystaniu przez hodowców, stały się podstawą do wywołania zmian zwanych rewolucją genomową. Mikromacierze niskiej gęstości znacznie ustępują ceną macierzom standardowym a pozwalają na uzyskanie ocen genomowych tylko nieznacznie różniących dokładnością od uzyskanych na bazie macierzy standardowych. W celu uzyskania ocen genomowych na bazie mikromacierzy o niskiej gęstości wykorzystuje się proces o nazwie imputacja. Mikromacierze o wysokiej gęstości nie są powszechnie stosowane gdyż nie dają wyraźnie większej dokładności oceny a są znacznie droższe. © Tomasz Strabel