Ochrona zasobów genetycznych

Ochrona zasobów genetycznych – patrz program ochrony zasobów genetycznych.