Dobór wspomagany komputerowo

To dobór, w którym efektywnie przetwarza się wiele informacji na temat samic i samców. Jest skuteczny jeśli odpowiada celowi wyznaczonemu przez hodowcę i system wyposażony jest w głębokie rodowody samic i samców. Dobry program do kojarzeń powinien spełniać wiele spośród wymienionych niżej właściwości: – uwzględnia cel hodowlany hodowcy – „produkcja a hodowla”, – analizuje całe stado (genetyka i środowisko), – operuje krajowymi wartościami hodowlanymi, – dysponuje głębokimi rodowodami krów i buhajów, – uwzględnia spokrewnienia przyszłych cieląt, – uwzględnia wady genetyczne, – uwzględnienia aspekt ekonomiczny, np. cenę nasienia, – daje możliwość testowania młodych buhajów, – nadaje ograniczenia na wykorzystanie jednego buhaja genomowego, – wykorzystuje informacje wynikające z genotypu samca i samicy. © Tomasz Strabel