Stado

Stado (z ang. herd) – grupa zwierząt użytkowana w jednej lokalizacji. Stado zwykle tworzą zwierzęta jednej rasy (lub mieszańce określonych ras czy linii), mają jednego właściciela i są zarządzane w podobny sposób. © Tomasz Strabel