Rasa

Ostatnia modyfikacja dnia 6 września, 2023

Rasa (z ang. breed) to zwierzęta należące do określonego gatunku, które zwykle mają wspólne pochodzenie i szereg wspólnych właściwości. W praktyce spotyka się wiele definicji pojęcia rasy, kilka przytoczono poniżej.

Specyficzna grupa zwierząt domowych ze zdefiniowanymi lub identyfikowalnymi cechami zewnętrznymi, które umożliwiają ich                 odróżnienie od innych podobnych grup zwierząt tego samego gatunku lub grupa, dla której geograficzne i/lub kulturowe oddzielenie od fenotypowo oddzielnych grup doprowadziło do ich odrębności. (FAO)

Rasa to grupa zwierząt domowych, którą hodowcy powszechnie przyjęli tak nazywać. Termin przyjęty przez hodowców zwierząt, w pewnym sensie na ich użytek. Nikomu nie daje się gwarancji, że da się do tego przypisać definicję naukową, ani nie można ganić   hodowców, jeśli okaże się, że to co oni nazywają rasą odbiega od przyjętej definicji. To ‘prawo’ hodowców musi być przyjęte. (Lush)

Rasa to rasa jeśli wystarczająco dużo ludzi tak mówi. (Hammond).

© Tomasz Strabel