Efektywna wielkość populacji

Ostatnia modyfikacja dnia 10 stycznia, 2024

Efektywna wielkość populacji (z ang. effective population size) to wielkość wyidealizowanej populacji, gdzie każdy rodzic ma taką samą szansę pozostawienia potomstwa, a w której tempo przyrostu inbredu czy dryf, są takie jak w populacji, którą ta wielkość określa. W doskonalonych populacjach termin ten stosuje się zwykle w odniesieniu do tempa przyrostu inbredu. Jeśli inbred jest monitorowany, a tempo przyrostu inbredu (DF) znane , wtedy dla takiej populacji możemy łatwo określić efektywną wielkość populacji:

Ne = 1 / 2DF

Dla populacji objętych ochroną zasobów genetycznych wartości Ne są z natury rzeczy dość niskie, ale z drugiej strony globalizacja i wysoka ostrość selekcji tak licznych ras jaką jest holsztyńska rasa bydła mlecznego efektywna wielkość selekcji dochodzi do 50. Wynika to z tego, iż szacunki tempa przyrostu inbredu w tej rasie dochodzą do 1% na pokolenie.

© Tomasz Strabel