Rasa syntetyczna

Rasa syntetyczna (z ang. synthetic breed) to rasa utworzona z ras czystych w celu czerpania korzyści z heterozji bez konieczności stosowania czystorasowych osobników.

Poziom utrzymywanej heterozji uzależniony jest od liczby ras, przy czterech jest na poziomie 3/4, a przy 8 na poziomie 7/8.

© Tomasz Strabel

Synonimy:
linia syntetyczna