Selekcja rozdzielcza

Selekcja rozdzielcza (z ang. divergent selection) to jednoczesna selekcja w dwóch przeciwstawnych kierunkach, np. zwiększenia i zmniejszenia wartości cechy. Może być selekcją naturalną lub sztuczną. Nie prowadzi do zmniejszenia wariancji genetycznej. © Tomasz Strabel

Synonimy:
selekcja rozbieżna