Selekcja sztuczna

Selekcja sztuczna (z ang.) to selekcja, w której to hodowca podejmuje decyzję co do zastosowanego kryterium selekcji. Stanowi podstawowe narzędzie doskonalenia genetycznego. © Tomasz Strabel