Selekcja odcinająca

Ostatnia modyfikacja dnia 25 kwietnia, 2023

Selekcja odcinająca (z ang. truncation selection) to selekcja sztuczna polegająca na wyborze do rozrodu zwierząt o największej przydatności pod kątem uwzględnianych cech. Przydatność oznacza określoną wartość cechy lub cech ilościowych wyrażaną jako wartość użytkowa lub wartość hodowlana, tj. których przydatność przekroczyła określony próg, zwany progiem brakowania. Liczba osobników wybranych w stosunku do wszystkich branych pod uwagę, zwanych kandydatami do selekcji, stanowi frakcję selekcjonowanych zwierząt. W wyniku takiej selekcji uzyskuje się reakcję na selekcję. © Tomasz Strabel