Pojemność testowa

Pojemność testowa (z ang. testing capacity) wskazuje na liczbę samców, dla których można oszacować wartość hodowlaną na podstawie użytkowości potomstwa. Wynika przede wszystkim z wielkości populacji objętej kontrolą użytkowości. W Polsce, stosunkowo niewielki odsetek krów objętych kontrolą użytkowości determinował pojemność testową populacji na poziomie 250 sztuk, podczas gdy w takich krajach jak Stany Zjednoczone i Niemcy przekraczała ona 1000. © Tomasz Strabel