Migracje

Migracje (z ang. migration) to zmiany frekwencji alleli wywoływane przybywanie osobników z innych populacji. Są jednym ze źródeł zmienności genetycznej.

© Tomasz Strabel