Interbeef

Interbeef projekt współpracy międzynarodowej w celu prowadzenia wspólnej oceny wartości hodowlanej ras mięsnych bydła. Pierwsze rasy, które objęto oceną to charolais i limousine. Współpracę zapoczątkowały Irlandia i Francja. Obecnie oceną objętych jest 5 ras (charolais, limousin, simmental, angus and hereford) i uczestniczy w niej 13 krajów.

W odróżnieniu do międzynarodowej oceny wartości hodowlanej prowadzonej przez Interbull dla bydła mlecznego w przypadku Interbeef kraje współdzielą wyniki oceny wartości użytkowej.

Projekt realizowany jest w ramach organizacji Interbulllink.