Międzynarodowa ocena wartości hodowlanej

Ostatnia modyfikacja dnia 25 września, 2023

Międzynarodowa ocena wartości hodowlanej to obliczanie wartości hodowlanych, których wyniki odnoszą się do specyfiki populacji danego kraju. Może być realizowana na dwa zasadniczo różniące się sposoby:

  1. Przeliczanie wartości hodowlanych obliczanych w wielu uczestniczących w międzynarodowej ocenie krajach i zwracanie do krajów uczestniczących wartości hodowlanych, które uwzględniają informacje na temat zwierząt zebrane w innych krajach.
  2. Obliczanie wartości hodowlanej w jednym miejscu (kraju) na podstawie informacji zebranych w wielu krajach.

Przykładem pierwszego wariantu jest ocena wartości hodowlanej prowadzona przez Interbull. Przykładem drugiego scenariusza może być ocena flamandzkiej części populacji krów holsztyńskich w Belgii jaką realizuje się w Spółdzielni CRV w Holandii, lub nordycka ocena holsztynów prowadzona wspólnie dla Danii, Finlandii i Szwecji przez NAV. W inny sposób prowadzona jest wspólna ocena dla ras mięsnych – patrz projekt Interbeef.© Tomasz Strabel