Zmienność genetyczna nieaddytywna

Zmienność genetyczna nieaddytywna to część zmienności genetycznej, na której składają się przede wszystkim: zmienność genetyczna dominacyjna i zmienność genetyczna epistatyczna. Jej miarą jest wariancja genetyczna nieaddytywna. © Tomasz Strabel