Wariancja genetyczna nieaddytywną

Ostatnia modyfikacja dnia 8 kwietnia, 2021

Wariancja genetyczna nieaddytywna (z ang. nonadditive genetic variance) σNA2 , to miara zmienność genetyczne nieaddytywnej, na którą składają się wariancja genetyczna dominacyjna σD2 i wariancja genetyczna epistatyczna (interakcji) σI2

σNA2 = σD2 + σI2

© Tomasz Strabel