Wariancja genetyczna epistatyczna

Wariancja genetyczna epistatyczna (z ang. epistatic genetic variance) to miara zmienności genetycznej epistatycznej, σI2, wchodzi w skład wariancji genetycznej nieaddytywnej. © Tomasz Strabel