Cecha powtarzalna

Cecha powtarzalna (z ang. repeatability trait) to cecha, dla której możemy dokonać kilku pomiarów wartości i te pomiary będą opisywać naturalne cykle życiowe zwierzęcia, np. wydajność mleka w kolejnych laktacjach, liczba jaj w kolejnych okresach nieśności czy liczba prosiąt w kolejnych miotach. Na ile kolejne pomiary tej samej cechy będą do siebie zbliżone określa parametr genetyczny: powtarzalność. © Tomasz Strabel