Parametry genetyczne

Ostatnia modyfikacja dnia 21 lutego, 2024

Parametry genetyczne to wskaźniki charakteryzujące daną cechę w danej populacji, takie jak odziedziczalność, powtarzalność czy korelacje genetyczne. Odgrywają one ważną rolę przy tworzeniu programu hodowlanego, wpływając na jego elementy.

Pojęcie parametrów genetycznych jest coraz rzadziej stosowane a w literaturze angielskojęzycznej występuję bardzo rzadko.

© Tomasz Strabel