Wariancja genetyczna

Ostatnia modyfikacja dnia 8 lipca, 2021

Wariancja genetyczna to jedna z miar zmienności genetycznej, stanowiąca część zmienności fenotypowej, za którą odpowiadają czynniki genetyczne. – σG2 . Z praktycznego punktu widzenia rozróżnia się dwa podstawowe komponenty wariancji genetycznej: wariancję genetyczną addytywną σA2 i wariancję genetyczną nieaddytywną σNA2 .

σG2 = σA2 + σNA2

© Tomasz Strabel