Zmniejszanie wariancji genetycznej

Zmniejszanie wariancji genetycznej to zjawisko będące skutkiem prowadzonej selekcji. Wynika z faktu, że selekcjonowane zwierzęta na ogół pochodzą z końca rozkładu normalnego cech, przez co są do siebie bardziej podobne aniżeli wszystkie osobniki w danej populacji. Im większa jest ostrość selekcji i dokłaność oceny wartości hodowlanej selekcjonowanych osobników tym szybsze tempo zmniejszania się wariancji genetycznej. Mimo prowadzenia długotrwałej selekcji, dzięki efektowi Bulmera, nie dochodzi do całkowitego zaniku wariancji genetycznej. © Tomasz Strabel