Rozkład normalny

Ostatnia modyfikacja dnia 8 września, 2021

Rozkład normalny (z ang. normal distribution) to najpopularniejszy rozkład cech obserwowanych w przyrodzie. Charakteryzuje się on tym, że wartości cechy zbliżone do wartości średniej są najczęściej spotykane a im dalej od niej tym jest ich mniej. Skrajne wartości stanowią niewielki procent. Tak samo wiele obserwuje się wartości mniejszych jak i większych od średniej. To jak bardzo rozrzucone są wartości cechy określa odchylenie standardowe. Prawdopodobieństwo spotkania wartości mniejszych lub większych niż trzy odchylenia standardowe względem średniej wynosi 1%. Obrazem rozkładu normalnego jest kształt dzwonu, nazywany też krzywą Gaussa. Dwa podstawowe parametry opisujące dokładnie rozkład normalny to średnia i odchylenie standardowe.  © Tomasz Strabel