Odchylenie standardowe

Ostatnia modyfikacja dnia 8 lipca, 2021

Odchylenie standardowe (z ang. standard deviation) to jedna z miar zmienności cechy, wyrażana w tych samych jednostkach w jakich wyraża się wartości cechy. Zmienność cechy ma wpływ na możliwość uzyskiwanego postępu genetycznego. Przykładem różnej zmienności cech może być odchylenie standardowe dla procentowej zawartości tłuszczu, które jest większe od procentowej zawartości białka w mleku. Skutkiem większej zmienności jest większe zróżnicowanie możliwych wartości, w tym tych największych jak i najmniejszych jakie się zdarzają. Kwadrat odchylenia standardowego to wariancja. © Tomasz Strabel