Wariancja

Wariancja to miara zmienności cechy, np. wartości zmierzonych u różnych osobników. Określa ona na ile poszczególne wartości są skupione lub rozrzucone względem wartości przeciętnej. Pierwiastek kwadratowy z wariancji to odchylenie standardowe. © Tomasz Strabel