Wariancja

Ostatnia modyfikacja dnia 8 lipca, 2021

Wariancja (z ang. variance) to miara zmienności cechy, np. wartości zmierzonych u różnych osobników. Określa ona na ile poszczególne wartości są skupione lub rozrzucone względem wartości przeciętnej (średniej). Pierwiastek kwadratowy z wariancji to odchylenie standardowe. © Tomasz Strabel