Model infinitezymalny

Ostatnia modyfikacja dnia 16 lutego, 2023

Model infinitezymalny (z ang. infinitesimal model) dotyczy zmienności cech ilościowych i zakłada, że

Model infinitezymalny został wysunięty przez Fishera (1890-1962) i stał się podstawą założeń metod hodowlanych skutecznie stosowanych do dnia dzisiejszego mimo, że nie zawsze wszystkie jego założenia są spełnione. © Tomasz Strabel