Średnia

Ostatnia modyfikacja dnia 7 czerwca, 2023

Średnia (z ang. mean), w odniesieniu do cech ilościowych zwierząt gospodarskich, to zwykle wartość typowa, inaczej przeciętna, wokół której rozrzucone są pozostałe wartości. Zwykle oznaczana symbolem μ. W przypadku cech o rozkładzie normalnym mamy tyle samo obserwacji mniejszych i większych od wartości średniej. Wynika to z faktu, że średnia to jeden z kluczowych parametrów rozkładu normalnego. Przedstawiając elementy mające wpływ na fenotyp osobnika często wyróżnią się także średnią. © Tomasz Strabel