Średnia wartość hodowlana

Średnia wartość hodowlana wynosi zero, co wynika z przyjmowanej koncepcji interpretacji wartości fenotypowej. Powszechną praktyką stosowaną przed publikacją wyników oceny wartości hodowlanej jest ich przekształcanie. Może ono polegać na wyznaczeniu tzw. bazy genetycznej i wyrażaniu ocen wartości hodowlanej jako odchylenia od tej bazy. Inny wariantem jest tzw. standaryzacja ocen na rozkład o określonych parametrach, np. średniej 100 i odchyleniu 10, dzięki czemu wartości mieszczą się w określonym zakresie. W wyniku tego typu przekształceń średnia wartość hodowlana może oscylować wokół wartości odległych od zera. © Tomasz Strabel