Baza genetyczna

Ostatnia modyfikacja dnia 9 marca, 2023

Baza genetyczna to określona grupa zwierząt (np. samice urodzone w określonym roku) dla której oblicza się średnią wartość hodowlaną. Wykorzystuje się ją do obliczania względnych wartości hodowlanych. Różne kraje różnie definiują bazy genetyczne dla różnych cech i modyfikują ją z różną częstotliwością. Niektóre wyznaczają bazy raz na pięć lat, inne zmieniają je co roku lub za każdym razem gdy przeliczają oceny. Różny sposób definiowania bazy genetycznej jest jedną z wielu przyczyn dla których wyniki oceny wartości hodowlanej publikowane w różnych krajach nie są ze sobą porównywalne. © Tomasz Strabel