Względna wartość hodowlana

Ostatnia modyfikacja dnia 30 stycznia, 2024

Względna wartość hodowlana (z ang. relative breeding value) to wartość hodowlana przedstawiona jako różnica względem przyjętej wartości bazowej, określanej niekiedy pojęciem bazy genetycznej. Wartość bazową może stanowić średnia wartość hodowlana zdefiniowanej grupy zwierząt, np. urodzonych w określonym roku.

Względne wartości hodowlane często poddaje się standaryzacji, np. do rozkładu normalnego o średniej 100 i odchyleniu standardowym 10. Wtedy ok. 99% z nich mieści się w przedziale od 70 do 130.

© Tomasz Strabel