Baza genetyczna

Baza genetyczna to określona grupa zwierząt (np. samice urodzone w określonym roku) dla której oblicza się średnią wartość hodowlaną. Przy publikowaniu wyników oceny  wartości hodowlane pojedynczych osobników ich wartości prezentuje się jako odchylenia od bazy genetycznej. Różne kraje różnie definiują bazy genetyczne dla różnych cech i modyfikują ją z różną częstotliwością. Niektóre wyznaczają bazy raz na pięć lat, inne zmieniają je co roku lub za każdym razem gdy przeliczają oceny. Różny sposób definiowania bazy genetycznej jest jedną z wielu przyczyn dla których wyniki oceny wartości hodowlanej publikowane w różnych krajach nie są ze sobą porównywalne. © Tomasz Strabel