Biotechniki rozrodu

Biotechniki rozrodu, do których zalicza się przede wszystkim sztuczne unasienianie, transfer zarodków czy seksowane nasienie, to podstawowe narzędzia zwiększające zdolności rozrodcze zwierząt gospodarskich. Ich stosowanie pozwala selekcjonować mniej osobników (zmniejszać frakcję selekcjonowanych zwierząt) co przyczynia się do zwiększenia postępu hodowlanego. © Tomasz Strabel