Klonowanie

Ostatnia modyfikacja dnia 11 lutego, 2021

Klonowanie (z ang. clonning) to biotechnika rozrodu polegająca na pozyskaniu kopii żywego zwierzęcia (klonowanie somatyczne) lub podziale zarodka. Ponieważ biotechniki rozrodu takie jak sztuczna inseminacja, przenoszenie zarodków czy seksowanie nasienia efektywnie zwiększają zdolności rozrodcze i są dużo łatwiejsze i tańsze w stosowaniu dlatego praktyczne zastosowanie klonowania w hodowli nie ma większego znaczenia. Klonowanie budzi też ograniczone zainteresowanie ze względów etycznych. W wyniku klonowania uzyskuje się dwa zwierzęta o takim samym genotypie co ogranicza zmienność genetyczną i przyczynia się do zwiększania inbredu co dodatkowo ogranicza jego wykorzystanie w genetycznym doskonaleniu populacji. © Tomasz Strabel