Przenoszenie zarodków

Ostatnia modyfikacja dnia 11 lutego, 2021

Przenoszenie zarodków (z ang. embryo transfer – w skrócie ET) to biotechnika rozrodu, która zwiększa zdolności rozrodcze samic. Wykorzystywana powszechnie u bydła na ścieżce matka-syn zwiększając ostrość selekcji. Dzięki niej wybitne samice stają się matkami synów (u bydła: matkami buhajów), co przy ciążach pojedynczych bez tej biotechniki nie zawsze się udaje.

Zarodki do przenoszenia pozyskuje od dawczyni, u której wywołuje się poliowulację, stąd termin: poliowulacja i przenoszenie zarodków (z ang. Multiple Ovulation and Embryo Transfer – w skrócie MOET). Możliwa jest też produkcja zarodków w warunkach in vitro (IVP – in vitro production), jeśli wcześniej pozyska się oocyty (OPU – ovum pick up).

W latach 90-tych XX wieku wdrażano programy hodowlane intensywnie wykorzystujące MOET, które nazywano programami MOET. © Tomasz Strabel